Zrušenie firmy, spoločnosti

Dostali ste sa do situácie , kedy sa potrebujete zbaviť firmy a nefigurovať viac v obchodnom registri? Spoločnosť dlhodobo nevykonáva žiadnu činnosť a vy si aj napriek tomu musíte plniť zákonné povinnosti vo vzťahu k orgánom štátnej správy ( ako vedenie účtovných výkazov, podávanie daňových priznaní) a máte toho akurát dosť?

Dôvody zrušenia firmy môžu byť rôzne, či už nezhody so spoločníkmi, zlá finančná situácia, sťahujete sa do zahraničia alebo ste sa jednoducho rozhodli svoje podnikanie zavesiť na klinec a chcete odísť s čistým štítom, zbaviť sa všetkých svojich povinností.

Avšak nastáva otázka ako začať a čo Vás to bude stáť?

Zrušenie spoločnosti nie je jednoduchý proces, má svoju administratívnu i časovú náročnosť.

S nami ho bez problémov zvládnete, vieme Vám administratívne pomôcť zrušiť akúkoľvek spoločnosť nezávisle na jej majetkových pomeroch. Rýchlo, lacno a efektívne.

Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra. Týmto momentom zaniká právna subjektivita spoločnosti. Zániku spoločnosti (výmazu spoločnosti z obchodného registra) predchádza jej zrušenie. A vy sa raz a navždy zbavíte svojho podnikania.

Poznáme 2 spôsoby zrušenia spoločnosti:


Zrušenie spoločnosti bez likvidácie

Spoločnosť sa zrušuje bez likvidácie, ak celé jej imanie prešlo na právneho nástupu, alebo po jej zrušení súdom nebol zložený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov likvidátora. Spoločníci alebo iný príslušný orgán spoločnosti môžu rozhodnúť o zrušení spoločnosti a o jej splynutí alebo zlúčení s inou spoločnosťou alebo o jej rozdelení. Výsledkom tohto rozhodnutia teda je zrušenie spoločnosti bez likvidácie.


Zrušenie spoločnosti s likvidáciou

Zrušenie spoločnosti s likvidáciou nastáva vtedy, ak spoločnosť nemá právneho nástupcu a disponuje majetkom. Cieľom likvidácie je uspokojenie všetkých veriteľov, vysporiadanie majetkových práv a zabránenie úpadku spoločnosti.

Vstup spoločnosti do likvidácie má tieto právne dôsledky:

Ak po skončení likvidácie sú uspokojení všetci známi veritelia a spoločnosti zostal likvidačný zostatok rozdelí sa medzi spoločníkov.

V prípade, že likvidátor počas likvidácie spoločnosti zistí predlženie likvidovanej spoločnosti, teda že nebude možné uspokojiť všetkých veriteľov z majetku firmy podá bez zbytočného odkladu návrh na vyhlásenie konkurzu.


Všeobecné dôvody zrušenia spoločností sú:

Pomôžeme Vám pri komplikovanom výmaze z obchodného registra a následnom zániku spoločnosti, tak aby ste dosiahli želaný výsledok pri minimálnych nákladoch. Sme pripravení Vám odpovedať a pomôcť na všetky vaše otázky. Neváhajte nás kontaktovať, sme tu pre Vás. Na trhu pôsobíme 13 rok, kde sme získali bohaté množstvo praktických skúsenosti.


Naša spoločnosť Vám zabezpečí servis pri:


Klient navštívi len notársky úrad. Ostatné inštitúcie vybavíme my.

Ušetríme Vám množstvo času, námahy, vyhnete sa návštevám na úradoch s neistým koncom a v neposlednom rade sa vyvarujete zbytočných chýb, čím ušetríte svoje vlastné peniaze.

KONTAKTUJTE NÁS